ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
grade60_1
m6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 48497
m5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 48525
m4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48393
m3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48374
m2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 48471
m1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 48351
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตราการsandbox Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.81 KB 117
บทบาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.61 KB 121
แผนเผชิญเหตุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.03 KB 129
ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.09 KB 48800
ประกาศ การนำนักเรียนกลับเข้าพื้นที่ภูมิล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.71 KB 48385
ใบสมัครครูต่างประเทศ63_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.71 KB 48615
ใบสมัครครูต่างประเทศ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.19 KB 48629
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 48459
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 48352
ใบสมัคร61_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.93 KB 48280
ประกาศรับสมัคร61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 436.5 KB 48550
ใบสมัคร61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.33 KB 48336
งานวิชาการ
ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 602.06 KB 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.17 KB 2
สมัครรับทุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.64 KB 2
ประกาศรับสมัครนักเรียน66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.96 KB 12
ใบสมัตรเข้าศึกษาต่อ66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.84 KB 2
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.24 KB 8159
ประกาศการจัดการเรียนการสอนชดเชย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.54 KB 48406
ตารางเรียน 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.61 KB 48351
ประกาศแจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.4 KB 48299
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สสวท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.46 KB 48320
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 811.42 KB 48278
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 789.01 KB 48461
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.47 MB 48315
กำหนดการปฐมนิเทศ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 806.17 KB 48304
ประมาณการค่าใช้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.34 KB 48506
ประกาศผลสอบม.4 สสวท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 612.85 KB 48421
ประกาศผลสอบ ม.4 ทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 833.57 KB 48308
ประกาศผลสอบ ม.1 ทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 859.37 KB 48336
ประกาศผลสอบ ม.1 Gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 514.1 KB 48487
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ63_4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.9 KB 48492
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ63_1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.77 KB 48609
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 48277
ภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48310
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48633
ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499.01 KB 48219
ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.86 KB 48265
คำสั่ง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิต วิทย์ (ฉบับปรับปรุง 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.6 KB 48489
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 48627
งานแนะแนว
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.11 KB 48289
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.47 KB 48427
อื่นๆ
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 23.31 KB 12
ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.47 KB 48522
เอกสารแนบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.28 KB 48266
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.74 KB 48542
urgently required Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.56 KB 48413
urgently required Word Document ขนาดไฟล์ 22.33 KB 48613
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.46 KB 48319
Application for Employment Word Document ขนาดไฟล์ 17.57 KB 48448
ระเบียบการแข่งขันเปตอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.42 KB 48636
ใบสมัครแข่งขันเปตอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.65 KB 48253
ประกาศ ม.4 Gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.33 KB 48377
ประกาศ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.13 KB 48238
ประกาศ ม.1 Gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.28 KB 48273
ประกาศ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.81 KB 48546
ประกาศรับนักเรียน59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.34 KB 48399
ใบสมัครเข้าเรียน59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.84 KB 48232