ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
grade60_1
m6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 48493
m5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 48511
m4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48379
m3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48370
m2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 48467
m1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 48347
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตราการsandbox Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.81 KB 112
บทบาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.61 KB 115
แผนเผชิญเหตุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.03 KB 113
ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.09 KB 48796
ประกาศ การนำนักเรียนกลับเข้าพื้นที่ภูมิล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.71 KB 48380
ใบสมัครครูต่างประเทศ63_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.71 KB 48611
ใบสมัครครูต่างประเทศ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.19 KB 48625
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 48455
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 48348
ใบสมัคร61_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.93 KB 48276
ประกาศรับสมัคร61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 436.5 KB 48546
ใบสมัคร61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.33 KB 48332
งานวิชาการ
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.24 KB 8155
ประกาศการจัดการเรียนการสอนชดเชย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.54 KB 48402
ตารางเรียน 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.61 KB 48347
ประกาศแจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.4 KB 48295
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สสวท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.46 KB 48316
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 811.42 KB 48264
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 789.01 KB 48447
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.47 MB 48311
กำหนดการปฐมนิเทศ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 806.17 KB 48300
ประมาณการค่าใช้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.34 KB 48492
ประกาศผลสอบม.4 สสวท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 612.85 KB 48417
ประกาศผลสอบ ม.4 ทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 833.57 KB 48304
ประกาศผลสอบ ม.1 ทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 859.37 KB 48332
ประกาศผลสอบ ม.1 Gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 514.1 KB 48483
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ63_4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.9 KB 48478
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ63_1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.77 KB 48605
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 48273
ภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48306
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48619
ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499.01 KB 48205
ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.86 KB 48251
คำสั่ง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิต วิทย์ (ฉบับปรับปรุง 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.6 KB 48475
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 48623
งานแนะแนว
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.11 KB 48275
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.47 KB 48413
อื่นๆ
ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.47 KB 48518
เอกสารแนบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.28 KB 48262
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.74 KB 48538
urgently required Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.56 KB 48399
urgently required Word Document ขนาดไฟล์ 22.33 KB 48609
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.46 KB 48315
Application for Employment Word Document ขนาดไฟล์ 17.57 KB 48444
ระเบียบการแข่งขันเปตอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.42 KB 48621
ใบสมัครแข่งขันเปตอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.65 KB 48239
ประกาศ ม.4 Gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.33 KB 48373
ประกาศ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.13 KB 48234
ประกาศ ม.1 Gifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.28 KB 48268
ประกาศ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.81 KB 48532
ประกาศรับนักเรียน59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.34 KB 48395
ใบสมัครเข้าเรียน59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.84 KB 48218