ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเพื่อเข้าสู่โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ทำ workshopเพื่อเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรรากาหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย ท่าน ศน.วิภา ประราศรี
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2556,18:51   อ่าน 1484 ครั้ง