ภาพกิจกรรม
ตัวแทนกีฬารักบี้ฟุตบอลในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน ซึ่งจัดการแข่งขันให้วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2561 สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้ คือ

1. รักบี้ฟุตบอลชาย ประเภท 7 คน
เหรียญทอง นครปฐม จาก ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
เหรียญเงิน ร้อยเอ็ด จาก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เหรียญทองแดง กรุงเทพมหานคร จาก วชิราวุธวิทยาลัย และ กาฬสินธุ์ จาก กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

2. รักบี้ฟุตบอลชาย ประเภท 15 คน
เหรียญทอง กรุงเทพมหานคร จาก 
วชิราวุธวิทยาลัย
เหรียญเงิน สุรินทร์ จาก สุรวิทยาคาร
เหรียญทองแดง ร้อยเอ็ด 
จาก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และ  นครปฐม จาก ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3. รักบี้ฟุตบอลหญิง ปรเภท 7 คน  เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย

** ขอบคุณภาพจากเพจ Thai rugby union ค่ะ
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2561,03:29   อ่าน 2836 ครั้ง