ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 2912) 10 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (อ่าน 3837) 02 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูหอพักนักเรียนประจำหญิง) (อ่าน 3891) 09 ม.ค. 65
ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (อ่าน 4669) 05 ม.ค. 65
แจ้งกำหมดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2564 แบบ on site (อ่าน 4109) 29 ต.ค. 64
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่1/2564 (อ่าน 4057) 18 ก.ย. 64
ลดหย่อนเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น (อ่าน 3927) 23 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVOC-19) (อ่าน 3882) 23 ก.ค. 64
ประกาศแจ้งปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนด้วยเหตุเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 3944) 05 ก.ค. 64
ประกาศการจัดการเรียนการสอนห้วงวันที่ 1-11 มิถุนายน พ.ศ.2564 และการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5412) 25 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4111) 21 พ.ค. 64
ประกาศเรื่อง การนำนักเรียนกลับเข้าพื้นที่ภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัย ก่อนเปิดภาคเรียน ๑๔ วัน และมาตราการป้องกัน เชื้อไวรัส covid 19 (อ่าน 4140) 13 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4298) 04 พ.ค. 64
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครครูชาวต่างประเทศ (อ่าน 3918) 22 เม.ย. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูหอพักนักเรียนประจำหญิง) (อ่าน 3952) 12 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 4851) 05 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนสสวท.) ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด (อ่าน 4136) 24 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด (อ่าน 4126) 24 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด (อ่าน 4263) 24 มี.ค. 64
รับสมัครและสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีกา (อ่าน 4883) 16 ก.พ. 64
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ห้องเรียนพิเศษ สสวท.) (อ่าน 3782) 16 ก.พ. 64
ผลการแข่งขันเปตองนักเรียนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ (อ่าน 7279) 19 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ) (อ่าน 7303) 19 ต.ค. 63
เชิญร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช (อ่าน 7872) 12 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ) (อ่าน 7504) 21 ก.ค. 63
เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยCOVID-19 (อ่าน 7254) 29 มิ.ย. 63