ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน  4  อัตรา  ดังนี้
๑. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูประจำหอพักชาย จำนวน ๑ อัตรา ในอัตราเงินเดือน ๘,๕๐๐ บาท/เดือน

๒. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูประจำหอพักหญิง จำนวน ๑ อัตรา ในอัตราเงินเดือน ๘,๕๐๐ บาท/เดือน

๓. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้านชักรีด จำนวน    อัตรา ในอัตราเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน

๔. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง  จำนวน ๑ อัตรา ในอัตราเงินเดือน ๖,๐๐๐ บาท/เดือน

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

สถานที่ วันรับสมัคร และวันคัดเลือก

๑. รับสมัครวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องธุรการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๑

๓. ทำการสอบคัดเลือกวันที่  วันที่ ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  ห้องสระปทุม  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ วันที่ ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ หน้าห้องธุรการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด

๕. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างที่ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 346 ครั้ง