ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่1/2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2564,11:19   อ่าน 4329 ครั้ง