ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการแข่งขัน และสถานที่แข่งขัน (อ่าน 41) 26 ม.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3257) 10 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (อ่าน 4160) 02 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูหอพักนักเรียนประจำหญิง) (อ่าน 4211) 09 ม.ค. 65
ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (อ่าน 5021) 05 ม.ค. 65
แจ้งกำหมดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2564 แบบ on site (อ่าน 4406) 29 ต.ค. 64
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่1/2564 (อ่าน 4330) 18 ก.ย. 64
ลดหย่อนเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น (อ่าน 4077) 23 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVOC-19) (อ่าน 4033) 23 ก.ค. 64
ประกาศแจ้งปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนด้วยเหตุเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 4121) 05 ก.ค. 64
ประกาศการจัดการเรียนการสอนห้วงวันที่ 1-11 มิถุนายน พ.ศ.2564 และการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5679) 25 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4256) 21 พ.ค. 64
ประกาศเรื่อง การนำนักเรียนกลับเข้าพื้นที่ภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัย ก่อนเปิดภาคเรียน ๑๔ วัน และมาตราการป้องกัน เชื้อไวรัส covid 19 (อ่าน 4263) 13 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4424) 04 พ.ค. 64
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครครูชาวต่างประเทศ (อ่าน 4057) 22 เม.ย. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูหอพักนักเรียนประจำหญิง) (อ่าน 4100) 12 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 4984) 05 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนสสวท.) ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด (อ่าน 4259) 24 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด (อ่าน 4286) 24 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด (อ่าน 4414) 24 มี.ค. 64
รับสมัครและสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีกา (อ่าน 5023) 16 ก.พ. 64
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ห้องเรียนพิเศษ สสวท.) (อ่าน 3901) 16 ก.พ. 64
ผลการแข่งขันเปตองนักเรียนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ (อ่าน 7436) 19 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ) (อ่าน 7452) 19 ต.ค. 63
เชิญร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช (อ่าน 8007) 12 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ) (อ่าน 7615) 21 ก.ค. 63
เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยCOVID-19 (อ่าน 7364) 29 มิ.ย. 63
กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7699) 24 มิ.ย. 63
ประกาศรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา2563 (อ่าน 8976) 15 พ.ค. 63
ประกาศงดการดำเนินกิจกรรมรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึ (อ่าน 8237) 18 มี.ค. 63
ประกาศแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด 19 (COVID – 19) ในกิจกรรมรายงานตัวนักเ (อ่าน 8406) 17 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8931) 13 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ) (อ่าน 8730) 10 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8327) 06 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 8824) 22 ม.ค. 63
ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนประจำ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 7496) 20 ต.ค. 62
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ) (อ่าน 10229) 02 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 11609) 13 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 9872) 05 มี.ค. 62
นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ (อ่าน 10564) 08 ม.ค. 62
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 12430) 18 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 9166) 29 เม.ย. 61
รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ Full -Time Native English Teacher Urgently Required (อ่าน 9064) 29 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 รอบพิเศษ (อ่าน 9540) 24 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 10363) 13 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 10295) 06 มี.ค. 61
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 8218) 04 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 7847) 26 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 11305) 06 ม.ค. 61
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 9896) 09 ต.ค. 60