ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รูปเล่มบทที่5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิกุล ศรีพลลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,10:43  อ่าน 155 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปเล่มบทที่4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิกุล ศรีพลลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,10:43  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปเล่มบทที่3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิกุล ศรีพลลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,10:43  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปเล่มบทที่2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิกุล ศรีพลลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,10:42  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปเล่มบทที่1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิกุล ศรีพลลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,10:42  อ่าน 155 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อนุพันธของฟงกชัน (Derivative of Function)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิกุล ศรีพลลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2560,14:47  อ่าน 151 ครั้ง
รายละเอียด..